physic

physic
physicked
physicked
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till physic

Diskussion om ordet physic

physic

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till physic

Diskussion om ordet physic