härkomst

härkomsten
härkomster
härkomsterna
Substantiv [n]

Synonymer till härkomst

Hur böjs ordet härkomst på svenska?

Obestämd singular: härkomst
Bestämd singular: härkomsten
Obestämd plural: härkomster
Bestämd plural: härkomsterna

Hur används ordet härkomst

 • "Oscar Wilde var av irländsk härkomst"
 • "Sven Swanson var av svensk härkomst"
 • "Orsaken är en utredning som visar att andelen elever med utländsk härkomst skulle bli för stor på Wämöskolan och påverka eleverna negativt."
 • "Men enligt Jan-Olof Petersson gäller inte de slutsatserna Sunnadal där närmare 90 procent av eleverna är av utländsk härkomst."
 • "Lena Nitz menar att det är viktigt att polisen speglar samhället när det kommer till könsindelning och etnisk härkomst."
 • "Allt fler av dom boende på Kungsmarken i Karlskrona är av utländsk härkomst."
 • "Det viktigaste är inte hur många människor av utländsk härkomst som bor i Kungsmarken utan i vilken grad dom kan försörja sig själva menar politikerna i näringslivsutskottet."
 • "– Min härkomst, uppväxten i Sverige och yrket jag har, innebär en insyn i dessa för varandra ofta främmande världar."
 • "I närheten hittades också 200 kilo kabel av okänd härkomst."
 • "Köppler släpptes dock, då nazisterna fick veta att endast en av hans föräldrar var av judisk härkomst."
 • "Det var för två år sen som männen misshandlade en man av utländsk härkomst vid ett besök i centrala Ludvika."
 • "Enligt undersökningen som Hyresgästföreningen har gjort innebär det tex att personer med svenskt klingande namn få bostad, framför personer med utländsk härkomst."

Vad betyder härkomst inom allmänt ?

varifrån något härkomma|härkommer (härstammar)

Möjliga synonymer till härkomst

Relaterat till härkomst

förnämhet

relation

efterkommande

släktskap

grund

början

sammanhang

härkomst

orsakssammanhang

Diskussion om ordet härkomst