nobless

noblessen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till nobless

Hur används ordet nobless

  • "Världen är indelad i vit ” nobless ”, fattiga vita och ” värvsfolk ” – Coates vill inte använda förtryckarnas beteckning ” slav ” – som sliter på jordar som tobaken har sugit ut och där noblessen blir allt fattigare och grymmare."
  • "Den dagen fyller också våra hjärtan med de mest komplexa känslor – glädje och sorg, medlidande och nobless."

Vad betyder nobless inom samhälle ?

I västvärlden växte den adel som associeras med lagstadgade ärftliga privilegier och skyldigheter fram under tidig medeltid[1]. Detta innebar fördelar av ekonomisk, politisk, geografisk och social art i samhällets översta skikt. Privilegierna kunde vara belöningar erbjudna av kungamakten eller köpta. Det var i krigstid vanligt med omedelbar dubbning vid så kallad tapperhet i strid, och ofrälse män kunde därigenom adlas. Kyrkan hade ett betydande inflytande över adeln då biskopar och adelsmän ofta hade gemensamma föräldrar och bakgrund i samhället. https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterl%C3%A4ndsk_adel

Relaterat till nobless

förnämhet

osjälviskhet

viktighet

ståt

Diskussion om ordet nobless