beslutanderätt

beslutanderätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet beslutanderätt

  • "– Det är bra att Blekingenytt lyfte upp den här frågan och att dom som har beslutanderätt ger klart besked."
  • "Det är lätt att skicka in den sedan får vi se vad de beslutar och det är länsstyrelsen som har beslutanderätt i frågan, säger Anna-Karin Jakobsson, bygg- och miljöchef i Älvkarleby."
  • "” Förening får inte träffa överenskommelse som möjliggör att tredje part kan påverka föreningens självständighet gentemot spelaren ifråga om beslutanderätt om spelarens arbetsvillkor och / eller övergång till ny förening ”,"
  • "Naturvårdsverket kommer inom kort att meddela hur det blir med länsstyrelsernas beslutanderätt om licensjakt på varg, säger Carl-Johan Lindström, tf chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket."
  • "Cecilia Wikström ( FP ) kallar det ” hyckleri ” att kräva kvoter i privata företag i ett läge när varken EU-kommissionen eller EU-parlamentet själva uppfyller det som stipuleras, medan Gunnar Hökmark ( M ) anklagar Socialdemokraterna för att vilja ” sälja ut svensk beslutanderätt ”."
  • "Naturvårdsverket har beslutanderätt från och med den 1 januari, om inte regeringen beslutar annorlunda innan dess."
  • "- Men vi kristdemokrater måste hitta en ny modell som möter föräldrarnas krav på att välja barnomsorg själva, något som passar den egna familjen och ger familjen större beslutanderätt, säger han."
  • "Jag vill även ha en högkvalitativ vård och omsorg där de som är i behov av vård ska ha större beslutanderätt själva om det egna livet."
  • "Men det är ändå för lite menar forskare som tycker att det är dags att se över kommunernas beslutanderätt över bostadsbyggandet."
  • "Swedbanks styrelse har beslutat att stoppa bonusutbetalningar för 2009, i de fall där anställningsavtalen ger banken ensidig beslutanderätt i frågan."

Diskussion om ordet beslutanderätt