beslutmässighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till beslutmässighet

val

viktighet

domstolsförhandling

Diskussion om ordet beslutmässighet