röst

rösten
röster
rösterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till röst

Hur böjs ordet röst på svenska?

Obestämd singular: röst
Bestämd singular: rösten
Obestämd plural: röster
Bestämd plural: rösterna

Hur används ordet röst

 • "Den klassiskt skolade tenoren använde sin röst och sin anpassningsförmåga, och precis som Ozzy Osbourne har Snider förvandlats från rockstjärna till mediestjärna."
 • "Det innebär att Vita Hästen – som möter Karlskrona på hemmais på onsdag – får en ny röst i båset : Per Hånberg, närmast från Almtuna."
 • "Det var en nöjd Albert Immersson som fick en hej då-kram av sin idol och det rådde ingen som helst tvekan kring vem Albert skulle lägga sin röst på i helgen."
 • "Supportern Johanna Folin har inte blodiga händer, men en ordentligt raspig röst."
 • "– Viktor Johansson har en mycket vacker och uttrycksfull röst som imponerade på oss i juryn."
 • "Vinnare av tävlingen blev Emmabodaklassens bidrag ” Stubbmonstret ” som totalt fick var tredje röst."
 • "Jag känner min röst ganska bra, så jag vet hur det kommer att fungera, säger Linus Norda."
 • "Ångestpodden utsedd till ” Årets röst ”"
 • "En av de viktigaste slutsatserna han drar är att en rädd röst bedöms vara i större behov av hjälp än exempelvis en arg."
 • "Men det viktiga är att min röst blir hörd."

Ordet röst har 2 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom politik
anatomi
politik

Vad betyder röst inom anatomi ?

ljud frambringat ur människans talapparat; sådant karaktäristiskt ljud som kan knytas till en viss människa

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till röst (inom anatomi)

Möjliga synonymer till röst (inom anatomi)

Relaterat till röst (inom anatomi)

ljud

talförmåga

anatomi

röst

Ordet röst inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska
 • vote  [ politik ]

Synonymer till röst (inom politik)

Möjliga synonymer till röst (inom politik)

Diskussion om ordet röst

 • - 2009-11-05

  vote

rösa

röser
röste
röst
Verb

Översättningar (inom politik)

Hur böjs ordet rösa på svenska?

Presens: röser
Preteritum: röste
Supinum: röst

Diskussion om ordet rösa

röst

röstet
röst
rösten
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet röst på svenska?

Obestämd singular: röst
Bestämd singular: röstet
Obestämd plural: röst
Bestämd plural: rösten

Hur används ordet röst

 • "Den klassiskt skolade tenoren använde sin röst och sin anpassningsförmåga, och precis som Ozzy Osbourne har Snider förvandlats från rockstjärna till mediestjärna."
 • "Det innebär att Vita Hästen – som möter Karlskrona på hemmais på onsdag – får en ny röst i båset : Per Hånberg, närmast från Almtuna."
 • "Det var en nöjd Albert Immersson som fick en hej då-kram av sin idol och det rådde ingen som helst tvekan kring vem Albert skulle lägga sin röst på i helgen."
 • "Supportern Johanna Folin har inte blodiga händer, men en ordentligt raspig röst."
 • "– Viktor Johansson har en mycket vacker och uttrycksfull röst som imponerade på oss i juryn."
 • "Vinnare av tävlingen blev Emmabodaklassens bidrag ” Stubbmonstret ” som totalt fick var tredje röst."
 • "Jag känner min röst ganska bra, så jag vet hur det kommer att fungera, säger Linus Norda."
 • "Ångestpodden utsedd till ” Årets röst ”"
 • "En av de viktigaste slutsatserna han drar är att en rädd röst bedöms vara i större behov av hjälp än exempelvis en arg."
 • "Men det viktiga är att min röst blir hörd."

Ordet röst har 2 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom byggnadskonst
sjöfart
byggnadskonst

Vad betyder röst inom sjöfart ?

sidobyggnad av segelfartyg

Relaterat till röst (inom sjöfart)

sjöresa

Ordet röst inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till röst (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till röst (inom byggnadskonst)

Relaterat till röst (inom byggnadskonst)

stöd

Diskussion om ordet röst