målbrott

målbrottet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet målbrott

  • "– Vi har ju det här med målbrott som gör att det blir ett litet brott – men vi har undervisning under hela tiden under målbrottet också, säger Birgitta Thalén, sångpedagog vid Sundsvalls kulturskola."
  • "– Vi har ju goda lärare som kan hantera målbrott, så de sjunger på, pojkarna, säger Birgitta Thalén, sångpedagog vid Sundsvalls kulturskola."
  • "När puberteten slår till så drar det inte bara med sig målbrott, finnar och tonårsuppror."
  • "En av forskargrupperna såg också tecken på att genen är kopplad till pubertet och utveckling i största allmänhet, och ska då styra bröstutveckling hos flickor och tid för målbrott hos pojkar."
  • "– Vi har ju det här med målbrott som gör att det blir ett litet brott – men vi har undervisning under hela tiden under målbrottet också, säger Birgitta Thalén, sångpedagog vid Sundsvalls kulturskola."
  • "– Vi har ju goda lärare som kan hantera målbrott, så de sjunger på, pojkarna, säger Birgitta Thalén, sångpedagog vid Sundsvalls kulturskola."
  • "När puberteten slår till så drar det inte bara med sig målbrott, finnar och tonårsuppror."
  • "En av forskargrupperna såg också tecken på att genen är kopplad till pubertet och utveckling i största allmänhet, och ska då styra bröstutveckling hos flickor och tid för målbrott hos pojkar."

Vad betyder målbrott inom generell ?

den förändring av rösten och talorganen som pojkar och flickor genomgår under puberteten. Målbrottet uppstår när struphuvudet i halsen växer, och på så sätt tänjs stämbanden ut vilket gör rösten djupare.[2] Runt 2–3 år efter att puberteten börjat är tonhöjden vid vanligt talande densamma som för vuxna män respektive kvinnor, men rösten är inte färdigutvecklad innan 17–22-årsåldern. Målbrottet brukar ske från månader till flera år innan man börjar få skägg i ansiktet. Androgenerna gör att struphuvudet växer hos både pojkar och flickor. Struphuvudet växer mer hos pojkar än flickor, vilket gör att rösten sjunker en oktav i tonhöjd vid vanligt talande hos pojkar. Klangfärgen i rösten förändras men eftersom struphuvudet hos flickor inte växer lika mycket sjunker tonhöjden med bara ett par toner vid vanligt talande. Målbrottet är därför lättare att upptäcka hos pojkar än flickor. https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lbrottet

Relaterat till målbrott

talförmåga

uttalsfel

Diskussion om ordet målbrott