otydlighet

otydligheten
otydligheter
otydligheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till otydlighet

Hur böjs ordet otydlighet på svenska?

Obestämd singular: otydlighet
Bestämd singular: otydligheten
Obestämd plural: otydligheter
Bestämd plural: otydligheterna

Hur används ordet otydlighet

  • "– Vi har inte begått några egentliga fel, utan det beror på en otydlighet, säger Lena Jönsson, generaldirektör på Kustbevakningen."
  • "Brukaren hade vid tillfället personlig assistans mellan klockan 8 och 16 men på grund av otydlighet kring arbetschemat missades hembesöket."
  • "– Jag tror att det är en fråga som ska avgöras nationellt och inte hos kommunerna för det blir en otydlighet för de som kommer hit."
  • "Jag tror det skapar en osäkerhet och otydlighet vem som egentligen är chef, säger kyrkogårdschefen Mattias Schultz."
  • "2008 när Blekingenytt skapades så blev det en viss otydlighet vilka nyhetssändningar som täcker vad."
  • "– Det skapar en otydlighet var partiet står i den frågan så det är olyckligt, säger han."
  • "SVT har varit i kontakt med ett stort antal skolledare i Karlskrona – många av dem vittnar om en otydlighet kring anmälningsrutinerna."
  • "Man menar att kommunens ledning visar en otydlighet som innebär att alla elever inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd."
  • "Det finns också en otydlighet i ansvarsfördelningen för att genomföra ordinerade hälso- och sjuk-vårdsinsatser."
  • "Men en annan faktor är att man upplever en otydlighet sedan den stora omorganisationen som genomfördes i december i fjol, då polisområdena blev större än tidigare."

Rim på otydlighet

Vad betyder otydlighet inom generell ?

det att vara otydlig

Möjliga synonymer till otydlighet

Relaterat till otydlighet

betydelselöshet

obekantskap

tvetydighet

dunkel

osynlighet

ljudlöshet

uttalsfel

obegriplighet

skugga

dövhet

sammanblandning

otydlighet

Diskussion om ordet otydlighet