slentrian

slentrianen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till slentrian

Hur används ordet slentrian

  • "Man har hållit på så länge med det här att det blivit slentrian men nu påminns man om att det faktiskt gör skillnad, säger Jonny Magnusson, en av dykarna i klubben."
  • "– Jag kan nog erkänna att det var ett visst mått av slentrian i den internationella rekryteringen tidigare, och den uppskärpning som kommit har varit av godo."
  • "Konsumenter som vid tillfällig smärta använder sig av den typen av mediciner bör ha respekt för läkemedlet och inte använda det för ofta och av slentrian, anser Sahra Barzi."
  • "Utsmyckning och slentrian"
  • "Anne Ramberg generalsekreterare vid Advokatsamfundet och anser att det gått slentrian bland åklagare och domstolar att tillåta långa häktningstider."
  • "– Regelverket har varit alltför slappt och det har varit för mycket slentrian i att man efter två tredjedelar ger de här individerna villkorlig frigivning."
  • "– Jag tror inte att det är något man tänker på när man bokar en resa, det är mycket slentrian då, säger Kenneth Johnson."
  • "- Det får absolut inte gå slentrian i förskrivningen, för då är vi illa ute, säger Ulrika Grönlund-Andersson, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt."
  • "Varnar för slentrian"
  • "Den sker av slentrian eller ” för säkerhets skull ”, säger laboratorieveterinär Christina Greko på SVA till tidningen."

Vad betyder slentrian inom kemi ?

(mekanisk) vana, gamla hjulspår, själlös rutin

Möjliga synonymer till slentrian

Relaterat till slentrian

vana

betydelselöshet

vanlighet

överensstämmelse

regelbundenhet

sammanhållning

oföränderlighet

ordning

upprepning

lojhet

långsamhet

tankefel

Diskussion om ordet slentrian