ordningsföljd

ordningsföljden
ordningsföljder
ordningsföljderna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ordningsföljd

Hur böjs ordet ordningsföljd på svenska?

Obestämd singular: ordningsföljd
Bestämd singular: ordningsföljden
Obestämd plural: ordningsföljder
Bestämd plural: ordningsföljderna

Hur används ordet ordningsföljd

  • "Då gällde det att hålla koll på tusentals decimaler av talet pi och deras ordningsföljd."
  • "Ordet består bara av bokstäverna C, G, T och A, men frågan är i vilken ordningsföljd de kommer."
  • "Till exempel genom olika prov och olika ordningsföljd på frågorna, säger Peter Wretling."
  • "I den ordningsföljd som Robert föreskrev."
  • "Andra viktiga verk av Inger Christensen är romanen ” Evighedsmaskinen ” som kom 1964, diktsamlingen ” Alfabet ” från 1981 som bygger på den italienske matematikern Leonardo Fibonaccis talföljd och alfabetets ordningsföljd och ” Fjärilsdalen ” från 1991 där Christensen återgår till den klassiska sonettstrukturen."
  • "Kommunstyrelsens arbetsutskott har lagt fram förslag på i vilken ordningsföljd bostadsbyggandet ska ske och kommunfullmäktige har att ta ställning till den här prioritering :"
  • "- Med den här träningsmetoden kommer nya stimuli i en väldigt noggrant beskriven ordningsföljd så att när det nya kommer är man färdig för att ta emot det och kunna svara på det nya stimulit och då går man inte sönder, säger Nils Holmlund."
  • "Som reglerna har sett ut har mellannamnet alltid behövt stå närmast före efternamnet, vilket har inneburit att par som har velat ta varandras efternamn som mellannamn inte har fått samma ordningsföljd på namnen."
  • "Eleverna på gymnasiet kan själva bestämma i vilken ordningsföljd de vill läsa kurserna och hur många kurser de vill läsa samtidigt."
  • "Det hjälpte inte att han tog kontroll efter kontroll utan missar, de måste också tas i rätt ordningsföljd så David Andersson blev diskad."

Vad betyder ordningsföljd inom teknik ?

ordning i vilken olika saker följa|följer varandra, eller ska eller brukar följa varandra

Möjliga synonymer till ordningsföljd

Diskussion om ordet ordningsföljd