ordningsregel

ordningsregeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ordningsregel

  • "Därför har de bett kommunerna att införa en lokal ordningsregel som gör det förbjudet att tigga pengar."
  • "Rektorn jämför att det är en ordningsregel som står i samma protokoll som mössförbud och att man inte får äta godis på lektionerna."
  • "– Det är ett brott mot en ordningsregel som vi har och det händer lite då och då, säger Åsa Johansson, som är HR-chef på Värnamo kommun."
  • "Vid en tillsyn förra året upptäckte Skolinspektionen att skolan haft en ordningsregel om ” anständig klädsel ”, vilket skolan uppmanades att åtgärda."
  • "På Vrigstad skola finns en ordningsregel som säger att eleverna inte får ha huvudbonad."
  • "Pojkarna på lågstadiet vid Aktivitetsskolen Tonsenhagen i Oslo har fått en ny ordningsregel : De ska sitta och kissa på toaletterna."
  • "” Domstolen konstaterar att G4S:s interna ordningsregel hänvisar till bärandet av synliga symboler för politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser och avser således utan åtskillnad varje yttring av sådana övertygelser."
  • "Vi vill uppmuntra rökfrihet, men man bryter inte mot någon ordningsregel."

Diskussion om ordet ordningsregel