dogm

dogmen
dogmer
dogmerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till dogm

Hur böjs ordet dogm på svenska?

Obestämd singular: dogm
Bestämd singular: dogmen
Obestämd plural: dogmer
Bestämd plural: dogmerna

Hur används ordet dogm

  • "- Vårt stenhårda utträdeskrav ska inte vara en dogm."
  • "Arvet efter honom är förstås användarvänlighet, men även en extrem ” du skall inga andra gudar hava än Äpplet ” - dogm som gynnat ett slösaktigt monopoltänk."
  • "– Det är en levnadsregel jag uppskattar mycket, men den är ingen dogm och dörren står alltid öppen för en förändring, sade han."
  • "– Det är en levnadsregel jag uppskattar mycket, men den är ingen dogm och dörren står alltid öppen för en förändring, säger han."
  • "Men det är en dogm som bär mer politisk sprängkraft än religiös kan man argumentera för."

Vad betyder dogm inom religion, filosofi ?

Dogm (av den klassiska grekiskans δόγμα, 'dogma', ) betecknar en bindande formulering av en religiös sanning. Dogm används också i betydelsen verksamhetsförklaring, inriktning och koncept i icke-religiösa sammanhang, exempelvis inom politiken. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dogm

Möjliga synonymer till dogm

Relaterat till dogm

visshet

övertygelse

religionsurkund

tro

bekräftelse

levnadsregel

föreskrift

Diskussion om ordet dogm