positivist

positivisten
positivister
positivisterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet positivist på svenska?

Obestämd singular: positivist
Bestämd singular: positivisten
Obestämd plural: positivister
Bestämd plural: positivisterna

Vad betyder positivist inom filosofi ?

Efter den franske samhällsfilosofen Auguste Comte, ofta betraktad som grundaren av positivismen anhängare till positivism, en filosofisk riktning som anser att endast förnuftet är grunden för mänskligt vetande

Diskussion om ordet positivist

positivist

positivists
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder positivist inom filosofi ?

someone who emphasizes observable facts and excludes metaphysical speculation about origins or ultimate causes

Möjliga synonymer till positivist

Diskussion om ordet positivist

positivist

Adjektiv

Hur används ordet positivist

  • "positivist thinkers"
  • "positivist doctrine"

Vad betyder positivist inom filosofi ?

of or relating to positivism

Diskussion om ordet positivist