orakel

oraklet
orakel
oraklen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till orakel

Hur böjs ordet orakel på svenska?

Obestämd singular: orakel
Bestämd singular: oraklet
Obestämd plural: orakel
Bestämd plural: oraklen

Hur används ordet orakel

  • "Gudar och magiska krafter hade en intention som profeter och orakel försökte uttolka."
  • "Kanske inget orakel : Rakel invigdes i Örebro"
  • "Inget orakel, hade kunna förutspå detta mirakel."
  • "– Daniel Nannskog, Johanna Frändén och så självklart Chris Härenstam, som är ett litet orakel."
  • "Efter 40 år på Kungliga Tekniska Högskolan är han numera ansedd som ett orakel i fastighetsekonomi."

Vad betyder orakel inom mytologi ?

Fotograf: Wikipedia
grekiskt tempel där en gud troddes besvara fråga|frågor om framtiden; gudomlig spådom

Möjliga synonymer till orakel

Relaterat till orakel

svar

siare

visshet

tvetydighet

geni

förutsägelse

förutbestämmelse

anvisning

Diskussion om ordet orakel

orakel

Adjektiv

Vad betyder orakel inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
grekiskt tempel där en gud troddes besvara fråga|frågor om framtiden; gudomlig spådom

Diskussion om ordet orakel