villrådighet

villrådigheten
villrådigheter
villrådigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till villrådighet

Hur böjs ordet villrådighet på svenska?

Obestämd singular: villrådighet
Bestämd singular: villrådigheten
Obestämd plural: villrådigheter
Bestämd plural: villrådigheterna

Hur används ordet villrådighet

  • "Men vi märker av en villrådighet och att man kanske inte ens vet om systemen är outsourcade och vem man i så fall ska kontakta för att få hjälp, säger Anders Hansson."
  • "Det tragiska ” Kumlafallet ” och Instagram-målet i Göteborg har satt ungas utsatta situation på nätet på agendan i Almedalen – och speciellt den okunskap och villrådighet som råder bland vuxna."
  • "Journalisten och författaren Björn Häger, som forskat i ämnet och skrivit boken ” Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD ”, tycker att partiet granskas hårdare än andra och att allt för mycket kraft läggs på ett parti utan inflytande."
  • "Efter förra veckans Uppdrag Granskning i SVT har fallet blivit en symbol för svenska myndigheters villrådighet."
  • "Men där under lurar också osäkerhet, villrådighet och en stor fråga : ” Vad gör jag nu då? ”"
  • "Det osar önsketänkande och villrådighet."
  • "Däremot anser JO att kommunen gjorde fel när man, i sin villrådighet, väntade i flera månader med att ta del av och diarieföra de filmer som skickats in."
  • "Det finns även en tydlig villrådighet när det gäller den känsliga frågan om det förekommer personer eller kriminella som utnyttjar den här utsatta gruppen."

Vad betyder villrådighet inom ekonomi ?

det att vara villrådig

Relaterat till villrådighet

ovillighet

tvivel

tvetydighet

svårighet

obeslutsamhet

ovisshet

sammanblandning

Diskussion om ordet villrådighet