farhåga

farhågan
farhågor
farhågorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till farhåga

Hur böjs ordet farhåga på svenska?

Obestämd singular: farhåga
Bestämd singular: farhågan
Obestämd plural: farhågor
Bestämd plural: farhågorna

Hur används ordet farhåga

  • "En farhåga när blekingar utbildar sig är att de inte ska komma tillbaka till länet och arbeta när de väl har sin lärarlegitimation i handen."
  • "En farhåga som man nu hoppas kunna besegra."
  • "En farhåga som väckts kring att kameraövervaka allmänna platser är den personliga integriteten hos invånarna."
  • "Patrik Hansson säger också att han ser en farhåga i att låsa sig."
  • "När länsstyrelserna sammanställer effekterna av coronakrisen runt om i landet är det en särskild farhåga som fått fäste hos lantbrukare i Blekinge."
  • "Vi ser en stor farhåga i att inte kunna hålla samma kvalitet i behandlingen som tidigare och inte kunna utforma insatsen i den omfattning som barnet och familjen har behov av."
  • "Kurvan för antalet coronasmittade i Blekinge fortsätter neråt – men smittskyddsläkarens farhåga är att det muterade viruset ska skapa en tredje våg."
  • "Det finns även en farhåga för spridning av muterat virus nu när föräldrar och elever återvänder från skidorter i delar av landet med större smittspridning, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö."
  • "En annan återkommande farhåga bland Borlängeborna är att moskén kommer att medföra väsen i samband med böneutrop."
  • "Och just ett åskoväder i kombination med kraftiga vindar uppger Szymanski som sin största farhåga."

Vad betyder farhåga inom ur ?

fruktan, oro, ängslan, bekymmer

Möjliga synonymer till farhåga

Relaterat till farhåga

tvivel

betänklighet

fara

antagande

lidande

förväntan

slapphet

missbelåtenhet

fruktan

Diskussion om ordet farhåga