farhåga

farhågan

farhågor

farhågorna

Substantiv