otrygghet

otryggheten
otryggheter
otryggheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet otrygghet på svenska?

Obestämd singular: otrygghet
Bestämd singular: otryggheten
Obestämd plural: otryggheter
Bestämd plural: otryggheterna

Hur används ordet otrygghet

  • "Det förstör egendom för de drabbade och skapar otrygghet i bostadsområdena."
  • "” Att byta skapar otrygghet ”"
  • "Det är något oklart vad kostnadsökningen beror på, men en ökad otrygghet och polisens omorganisation är två faktorer som kan ha en betydelse, menar Ulla Nelson, säkerhetschef i Karlskrona kommun."
  • "Att förhållandevis få vardagsbrott klaras upp skapar naturligtvis en otrygghet hos den som är drabbad."
  • "– Det har skapat en känsla av obehag och otrygghet, säger Ingrid Hermansson."
  • "Det skapar stor otrygghet och hårt tryck på sommarjobben helt onödan, säger Johannes Danielsson, ordförande för Saco Studentråd."
  • "Detta eftersom ett ungdomsgäng i rånarluvor skapar otrygghet på biblioteket."
  • "Många undviker också på grund av otrygghet att åka buss eller tåg."
  • "Trygghetsmätningen 2013 visar vidare att det i Karlskrona generellt sett råder en bra utemiljö, relativt låg missbruksproblematik, mycket låg utsatthet för brott, låg oro för överfall och misshandel och låg känsla av otrygghet."
  • "Snarare menar Per Karlsson, tillförordnad rektor vid Norrevångsskolan, att ett provbyte bara hade skapat otrygghet och varit orättvist mot dem."

Diskussion om ordet otrygghet