osäkerhet

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet osäkerhet

 • "– Det är jobbigt, det blir en osäkerhet om hur man ska ta sig hem, säger han."
 • "– Jag tror att man är extra orolig som gravid och kan känna viss osäkerhet att det kan påverka graviditeten."
 • "– Då sprider det sig en osäkerhet bland cheferna, klarar de det här eller inte, säger Anders Rehnholm."
 • "SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med ett stort antal berörda fastighetsägare och många känner oro och osäkerhet."
 • "– Det finns för kommunen en ekonomisk osäkerhet kring vad projektet sammantaget kommer att kosta."
 • "Det fanns en osäkerhet kring vissa punkter, säger Gunilla Ekelöf, som ersatte ordförande Peter Johansson ( S ) som i sin tur anmält jäv."
 • "– Jag känner en tomhet och en osäkerhet."
 • "Stor osäkerhet"
 • "Han betonar samtidigt ett fler tester ska göras och att det finns en osäkerhet kring de utredningar som tidigare gjorts."
 • "– Hotet orsakade en osäkerhet och en otrygghet för både mig och min familj."

Vad betyder osäkerhet inom generell ?

det att något är osäkert, särskilt ett fakta eller ett påstående

Översättningar

osäkerhet

osäkerheten
osäkerheter
osäkerheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet osäkerhet på svenska?

Obestämd singular: osäkerhet
Bestämd singular: osäkerheten
Obestämd plural: osäkerheter
Bestämd plural: osäkerheterna

Hur används ordet osäkerhet

 • "– Det är jobbigt, det blir en osäkerhet om hur man ska ta sig hem, säger han."
 • "– Jag tror att man är extra orolig som gravid och kan känna viss osäkerhet att det kan påverka graviditeten."
 • "– Då sprider det sig en osäkerhet bland cheferna, klarar de det här eller inte, säger Anders Rehnholm."
 • "SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med ett stort antal berörda fastighetsägare och många känner oro och osäkerhet."
 • "– Det finns för kommunen en ekonomisk osäkerhet kring vad projektet sammantaget kommer att kosta."
 • "Det fanns en osäkerhet kring vissa punkter, säger Gunilla Ekelöf, som ersatte ordförande Peter Johansson ( S ) som i sin tur anmält jäv."
 • "– Jag känner en tomhet och en osäkerhet."
 • "Stor osäkerhet"
 • "Han betonar samtidigt ett fler tester ska göras och att det finns en osäkerhet kring de utredningar som tidigare gjorts."
 • "– Hotet orsakade en osäkerhet och en otrygghet för både mig och min familj."
 • "– Det är jobbigt, det blir en osäkerhet om hur man ska ta sig hem, säger han."
 • "– Jag tror att man är extra orolig som gravid och kan känna viss osäkerhet att det kan påverka graviditeten."
 • "– Då sprider det sig en osäkerhet bland cheferna, klarar de det här eller inte, säger Anders Rehnholm."
 • "SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med ett stort antal berörda fastighetsägare och många känner oro och osäkerhet."
 • "– Det finns för kommunen en ekonomisk osäkerhet kring vad projektet sammantaget kommer att kosta."
 • "Det fanns en osäkerhet kring vissa punkter, säger Gunilla Ekelöf, som ersatte ordförande Peter Johansson ( S ) som i sin tur anmält jäv."
 • "– Jag känner en tomhet och en osäkerhet."
 • "Stor osäkerhet"
 • "Han betonar samtidigt ett fler tester ska göras och att det finns en osäkerhet kring de utredningar som tidigare gjorts."
 • "– Hotet orsakade en osäkerhet och en otrygghet för både mig och min familj."

Vad betyder osäkerhet inom ekonomi ?

det att något är osäkert, särskilt ett fakta eller ett påstående

Översättningar

Synonymer till osäkerhet

Möjliga synonymer till osäkerhet

Relaterat till osäkerhet

tvivel

fruktan

fara

tankefel

obeslutsamhet

ovisshet

oregelbundenhet

grundlöshet

svaghet