vacklan

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till vacklan

tvivel

fruktan

ovisshet

vankelmod

rubbning

obeslutsamhet

svängning