väderflöjel

väderflöjeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder väderflöjel inom meteorologi ?

''synonym till'' flöjel

Relaterat till väderflöjel

svaghet

vankelmod

obeslutsamhet

ombytlighet

omvälvning

Diskussion om ordet väderflöjel