tvehågsenhet

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder tvehågsenhet inom generell ?

känsla när man delas mellan två motstridiga känslor

Relaterat till tvehågsenhet

fruktan

vankelmod

tankefel

sammanblandning

Diskussion om ordet tvehågsenhet

  • - 2011-09-24

    tveksamhet, obeslutsamhet, villrådighet, osäkerhet, vacklande, ambivalens