tvehågsenhet

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder tvehågsenhet inom generell ?

känsla när man delas mellan två motstridiga känslor

Relaterat till tvehågsenhet

fruktan

vankelmod

tankefel

sammanblandning