ostadighet

ostadigheten
ostadigheter
ostadigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet ostadighet på svenska?

Obestämd singular: ostadighet
Bestämd singular: ostadigheten
Obestämd plural: ostadigheter
Bestämd plural: ostadigheterna

Hur används ordet ostadighet

  • "– Det man kan säga är att det är någon form av ostadighet som väntas inför helgen, säger han."

Möjliga synonymer till ostadighet

Relaterat till ostadighet

kortvarighet

fara

ovisshet

vankelmod

tvivel

rubbning

motsättning

rörelse

hållningslöshet

överkänslighet

obeslutsamhet

ombytlighet

oregelbundenhet

svaghet

Diskussion om ordet ostadighet