bakvändhet

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till bakvändhet

oordning

löjlighet

oduglighet

rubbning

misslyckande

olämplighet

misstolkning

motsats

Diskussion om ordet bakvändhet