oklokhet

oklokheten
oklokheter
oklokheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet oklokhet på svenska?

Obestämd singular: oklokhet
Bestämd singular: oklokheten
Obestämd plural: oklokheter
Bestämd plural: oklokheterna

Möjliga synonymer till oklokhet

Relaterat till oklokhet

oförnuft

oduglighet

dumdristighet

enfaldighet

vårdslöshet

oförstånd

Diskussion om ordet oklokhet