oerfarenhet

oerfarenheten
oerfarenheter
oerfarenheterna
Substantiv [n]

Motsats till oerfarenhet

Hur böjs ordet oerfarenhet på svenska?

Obestämd singular: oerfarenhet
Bestämd singular: oerfarenheten
Obestämd plural: oerfarenheter
Bestämd plural: oerfarenheterna

Hur används ordet oerfarenhet

  • "– Det handlade om oerfarenhet, tror jag, att man inte tänkte på hur det skulle kunna vara att styra en kommun."
  • "De bedömer att vikariernas kunskaper är låga på grund av oerfarenhet."
  • "Han har allas ögon på sig och han har höga förväntningar på sig, trots sin unga ålder och oerfarenhet."
  • "Det blir då ett val mellan nytt och gammalt, mellan välkänd elit och politisk oerfarenhet, mellan tradition och förnyelse – kanske i alla fall."
  • "Ja, vi har vissa reservationer och farhågor, det är ju nästan oundvikligt med tanke på herr Obamas relativa oerfarenhet av nationell politik."
  • "Hans relativa oerfarenhet som politiker måste vägas upp av en äkta vision och en uppriktig vilja till förändring."
  • "Peder Jonsson hos polisen tror att oerfarenhet och höga hastigheter ligger bakom olyckorna."
  • "– Jag skulle tro att det är mycket oerfarenhet och förmodligen höga hastigheter."
  • "Det kan också handla om oerfarenhet om var man kör."
  • "Företaget anser att personalen frångått riktlinjerna på grund av oerfarenhet men säger att man som åtgärd har samlat och informerat all personal om händelsen."

Vad betyder oerfarenhet inom generell ?

det att vara oerfaren

Möjliga synonymer till oerfarenhet

Diskussion om ordet oerfarenhet