söndagsseglare

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder söndagsseglare inom generell ?

person som anses okunnig inom en aktivitet vederbörande utövar (exempelvis bilkörning), där anseendet ofta beror på att aktiviteten utövas sporadiskt och personen därför har bristande erfarenhet inom området

Diskussion om ordet söndagsseglare