tvetalan

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till tvetalan

slughet

oduglighet

tvetydighet

motstånd

vankelmod

oredlighet

tankefel

falskhet

tvåtal