olämplighet

Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder olämplighet inom generell ?

det att vara olämplig

Diskussion om ordet olämplighet

olämplighet

olämpligheten
olämpligheter
olämpligheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet olämplighet på svenska?

Obestämd singular: olämplighet
Bestämd singular: olämpligheten
Obestämd plural: olämpligheter
Bestämd plural: olämpligheterna

Hur används ordet olämplighet

  • "Det finns flera fall rapporterade där deprimerade personer haft läkarkontakt, men inte anmält till polisen om olämplighet att inneha vapen och patienten har skjutit sig själv."
  • "Det finns flera fall rapporterade där deprimerade personer haft läkarkontakt, men inte anmält till polisen om olämplighet att inneha vapen och patienten har skjutit sig själv."
  • "Myndigheten menar att de behöver kunna gå in i andra myndigheters register, och hämta in deras uppgifter, för att på ett enklare sätt kunna se om det är något som tyder på olämplighet."
  • "– I fyra fall har vi valt att inte gå till nämnden därför att det snarare handlat om en konflikt mellan familjen och skolan, inte om en lärares olämplighet eller oskicklighet, säger Marie Axelsson."
  • "En kvinna från Mullsjö tycker inte alls att en strippklubb är en tjänst till allmänheten utan snarare en olämplighet och JO-anmäler därför personalen från länsstyrelsen som hon anser ha gjort ett skamligt uttalande."
  • "Han säger att lagen inte längre handlar om olämplighet."
  • "I inspektionsmeddelandet skriver miljöinspektören Erika Groth att miljö- och byggkontoret kommer att lyfta frågan om lokalernas olämplighet för skolundervisning, till miljö- och byggnämnden för beslut på kommande nämndssammanträde."
  • "Skatteverkets Agneta Carlquist konstaterar att förvaltningsrätten enbart tagit ställning till frågan om olämplighet."
  • "Rektorn skriver i sin anmälan till Skolinspektionen att ” läraren har visat oskicklighet och stor olämplighet i sitt yrkesutövande ”."
  • "– I fyra fall har vi valt att inte gå till nämnden därför att det snarare handlat om en konflikt mellan familjen och skolan, inte om en lärares olämplighet eller oskicklighet, säger Marie Axelsson."

Vad betyder olämplighet inom generell ?

det att vara olämplig

Relaterat till olämplighet

oduglighet

olämplighet

otillräcklighet

oförmåga

gagnlöshet

olämplighet

relationslöshet

motsättning

Diskussion om ordet olämplighet