fruktlöshet

Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

fruktlöshet

fruktlösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till fruktlöshet

Relaterat till fruktlöshet

misslyckande

gagnlöshet

otillräcklighet

oförmåga