fruktlöshet

Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet fruktlöshet

fruktlöshet

fruktlösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till fruktlöshet

Relaterat till fruktlöshet

misslyckande

gagnlöshet

otillräcklighet

oförmåga

Diskussion om ordet fruktlöshet