oenighet

oenigheten
oenigheter
oenigheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet oenighet på svenska?

Obestämd singular: oenighet
Bestämd singular: oenigheten
Obestämd plural: oenigheter
Bestämd plural: oenigheterna

Hur används ordet oenighet

  • "I dag klubbades ändå frågan trots politisk oenighet."
  • "I dag hölls en MBL-förhandling som slutade i oenighet och under eftermiddagen ska fackförbunden även träffa den politiska ledningen."
  • "Nu kom vi helt enkelt inte längre och vi var tvungna att sluta i oenighet i det yrkandet, säger Katarina Walter, kommunals ordförande i Ronneby till tidningen."
  • "Politisk oenighet"
  • "Det nya löneavtalet är nu klart trots stor oenighet mellan fackorganisationen Kommunal och kommunen."
  • "Politisk oenighet om träffpunkterna"
  • "Bakgrunden till beslutet grundar sig i oenighet med styrelsen kring den framtida organisationen."
  • "Efter flera möten under hösten 2018 med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar angående att teckna kollektivavtal, avslutades förhandlingarna i oenighet den 19:e december."
  • "Enligt uppgift till SVT Nyheter Blekinge beror dröjsmålet på oenighet i den styrande politiska koalitionen."
  • "Efter tidigare oenighet har politikerna i byggnadsnämnden nu kommit överens om att den nya stadsdelen i innerhamnen ska ha lika höga hus som den nuvarande siloanläggningen."

Vad betyder oenighet inom lingvistik ?

det att två (eller fler) parter inte är överens, d.v.s. det att två (eller fler) parter har olika, icke-förenliga, uppfattningar om hur något är eller bör vara

Översättningar

Synonymer till oenighet

Möjliga synonymer till oenighet

Relaterat till oenighet

ovänskap

oordning

försämring

motstånd

oenighet

splittring

motsats

hat

tvedräkt

motsättning

brist på sammanhang

relationslöshet