stötesten

stötestenen
stötestenar
stötestenarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till stötesten

Hur böjs ordet stötesten på svenska?

Obestämd singular: stötesten
Bestämd singular: stötestenen
Obestämd plural: stötestenar
Bestämd plural: stötestenarna

Hur används ordet stötesten

 • "En stötesten är att myndigheterna, både länsstyrelsen och valprövningsnämnden, anser att valhemligheten riskerar att röjas för dessa 145 medborgare."
 • "Stor stötesten"
 • "Samtidigt som fastighetsskatten vållar borgerliga samarbetsproblem är en annan stötesten på väg att undanröjas."
 • "Och det har funnits fler än en stötesten på resan."
 • "Den generösa gratistjänsten sägs ha varit en stötesten i de segdragna förhandlingarna med de amerikanska skivbolagen."
 • "A-kassa stötesten"
 • "Parterna är överens om det mesta i ett nytt avtal, men en fråga har blivit en stor stötesten."
 • "En annan stötesten där de båda blocken är oense är obligatorisk a-kassa, som regeringen misslyckats med att införa trots att den redan har utretts en gång."
 • "En stötesten, förutom löneökningarna, är att facken vill stoppa företagens möjlighet att runda lagen om anställningsskydd genom att plocka in bemanningsföretag."
 • "Den stora stötesten har varit frågan om inhyrning från bemanningsföretag."

Ordet stötesten har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
bildligt
bildligt

Vad betyder stötesten inom bildligt ?

svårighet, hinder

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till stötesten (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stötesten (inom bildligt)

Relaterat till stötesten (inom bildligt)

osannolikhet

hinder

svårighet

hat

Ordet stötesten inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till stötesten (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stötesten (inom bildligt)

Diskussion om ordet stötesten