avskräckning

avskräckningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet avskräckning

  • "Enligt den amerikanska generalen i Europa Ben Hodges handlar det om avskräckning."
  • "FOI säger att det främst handlar om avskräckning."
  • "– Man talar om kärnvapen inte bara som avskräckning utan även som användning."
  • "– En av Natos grundpelare är avskräckning med kärnvapen."
  • "– Om Frankrike vill ha en europeisk avskräckning, bjuder in europeiska partners och samtidigt vill ha en strategisk diskussion med Ryssland så är det svårt att se hur det ska gå ihop."
  • "– Ska Tyskland också vara en del av det här franska initiativet och vara en del av en avskräckning och i så fall hur, är det som kommer att diskuteras, säger Granholm."
  • "Janne Haaland Matláry, norsk professor och försvarsexpert, slår fast att det handlar om ” gemensam avskräckning ”."
  • "Ingen avskräckning"
  • "Dokumentet omfattar USA:s så kallade ” kärnvapentriad ”, som enligt USA, syftar till avskräckning."
  • "– Begreppet avskräckning har helt pulvriserats och omvandlats till ett faktiskt hot om användning."

Diskussion om ordet avskräckning