tillrättavisning

tillrättavisningen
tillrättavisningar
tillrättavisningarna
Substantiv [n]

Synonymer till tillrättavisning

Hur böjs ordet tillrättavisning på svenska?

Obestämd singular: tillrättavisning
Bestämd singular: tillrättavisningen
Obestämd plural: tillrättavisningar
Bestämd plural: tillrättavisningarna

Hur används ordet tillrättavisning

 • "Om B-kriterierna inte följs utdöms tillrättavisning eller böter."
 • "Helen Mirren : De fick en mycket sträng kunglig tillrättavisning"
 • "Tillverkaren måste nu ta tillbaka maten och kan räkna med en rejäl tillrättavisning för felmärkningen."
 • "Tillverkaren måste nu ta tillbaka maten och kan räkna med en rejäl tillrättavisning för felmärkningen."
 • "Vidare skulle jag först och främst fråga mitt barn; Vad gjorde du för att förtjäna att en personal behövde ta dig i armen och ge dig en tillrättavisning?"
 • "– En varning innebär en mycket stark tillrättavisning, och vi tvekade aldrig på att dela ut en sådan."
 • "En av patienterna kräver 5 000 kronor i skadestånd medan den andra sagt till polisen att han nöjer sig med att kvinnan får en tillrättavisning."
 • "Enligt läraren hade eleven förlöjligat honom och läraren hade då svarat med en muntlig tillrättavisning."
 • "En präst i Gästrikland har fått en skriftlig tillrättavisning av Uppsala domkapitel, sedan han döpt ett barn utan att pappan visste om det."
 • "Han uppger att han inte ville skrämmas, men ska ha fått en rejäl tillrättavisning av polisen."
 • "– En varning innebär en mycket stark tillrättavisning, och vi tvekade aldrig på att dela ut en sådan."
 • "En av patienterna kräver 5 000 kronor i skadestånd medan den andra sagt till polisen att han nöjer sig med att kvinnan får en tillrättavisning."
 • "Enligt läraren hade eleven förlöjligat honom och läraren hade då svarat med en muntlig tillrättavisning."
 • "En präst i Gästrikland har fått en skriftlig tillrättavisning av Uppsala domkapitel, sedan han döpt ett barn utan att pappan visste om det."
 • "Han uppger att han inte ville skrämmas, men ska ha fått en rejäl tillrättavisning av polisen."
 • "Paradoxalt nog har VIN de senaste dagarna fått en tillrättavisning av en annan del av MSB, nämligen CERT-SE som är Sveriges nationella team för att förebygga och hantera IT-incidenter."
 • "En tillrättavisning av SAS."
 • "Det är oftast chefen för protokollavdelningen som leder det ” uppriktiga samtalet ”, som i de flesta fall handlar om en muntlig uppsträckning eller tillrättavisning."
 • "Författaren och hundpsykologen Anders Hallgren tycker att tillrättavisning bara hjälper tillfälligt för att få bort hundens dåliga beteenden."
 • "Se klippet ovan artikeln för att se vad Alexandra Ortega och Anders Hallgren tycker om tillrättavisning mot olydnad och aggressivitet."

Ordet tillrättavisning har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom bildligt
utbildning
bildligt

Vad betyder tillrättavisning inom utbildning ?

det att någon /kraftfullt/ säger hur något är eller skall vara till någon som trott eller gjort fel, det att någon blir tillrättavisad

Synonymer till tillrättavisning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till tillrättavisning (inom utbildning)

Relaterat till tillrättavisning (inom utbildning)

stränghet

befallning

varning

anvisning

förkastelse

förnekelse

handledning

Ordet tillrättavisning inom bildligt

Synonymer till tillrättavisning (inom bildligt)

Diskussion om ordet tillrättavisning