tilltvålning

(-)(-)(-)
Substantiv
bildligt

Synonymer