klander

klandret
klander
klandren
Substantiv [t]

Synonymer till klander

Hur böjs ordet klander på svenska?

Obestämd singular: klander
Bestämd singular: klandret
Obestämd plural: klander
Bestämd plural: klandren

Hur används ordet klander

  • "- Säpo kom fram till att agerandet på Bromma inte är grund för klander och då kan inte jag agera."
  • "Han menar att minst fem miljoner svenskar torde ha sett bilden och därför väljer man att visa den igen ” för att allmänheten själv ska kunna bedöma om drottingen har fog för sitt yrkande på klander ”."
  • "I beslutet finner man inget skäl till pressetiskt klander."
  • "- Säpo kom fram till att agerandet på Bromma inte är grund för klander och då kan inte jag agera."
  • "– Det är olyckligt att tidningar genom åren har gjort sitt bästa för att gömma undan klander från PO."
  • "Dagens Nyheter för att ha åsidosatt god publicistisk sed, en mildare form av klander."
  • "Vi har fått beröm av PO, för att vi till och med publicerar klander på löpsedeln."
  • "Samuelsson framhäver även att PON inte finner skäl till klander i övriga artiklar och att PON framhåller opinionsjournalistikens vittgående frihet."
  • "Jag har också under åren upprepade gånger fått höra klander och politiserande från olika kulturpersonligheter mot min person från scenen efter mottagandet av ett pris."
  • "Och i sitt beslut man finner inget skäl till pressetisk klander."

Vad betyder klander inom juridik ?

kritik, invändning, besvär, överklagan

Relaterat till klander

bestraffning

ringaktning

oenighet

domstolsförhandling

missaktning

ogillande

anklagelse

Diskussion om ordet klander