missaktning

missaktningen
missaktningar
missaktningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till missaktning

Hur böjs ordet missaktning på svenska?

Obestämd singular: missaktning
Bestämd singular: missaktningen
Obestämd plural: missaktningar
Bestämd plural: missaktningarna

Hur används ordet missaktning

  • "Mannen har medgett att profilbilden han hade kan ha uppfattats ha nazistisk anknytning men att han inte haft för avsikt att propagera för nazism eller visa missaktning."
  • "Även om det hos gemene man kan uppfattas som en missaktning så betyder det inte att det rör sig om ett brott."
  • "I dag åtalades eleven för hets mot folkgrupp eftersom han anses ha uttryckt missaktning för judar."
  • "Och åklagare Marie Lindström vidhåller att formuleringarna spridit missaktning med anspelning på trosbekännelse."
  • "Hon inledde dagens förhandling genom att läsa upp delar av texten och pekade ut de stycken som hon menar visar missaktning."
  • "Tingsrätten gör bedömningen att mannens påståenden är grovt generaliserande och nedvärderande och ger tydligt uttryck för missaktning av muslimer med anspelning på deras trosbekännelse."
  • "Nu åtalas kvinnan för att i flera inlägg och under drygt ett års tid ha spridit missaktning på nätet."
  • "Påståendet spred enligt åklagaren att missaktning mot en specifik grupp och hon yrkade på villkorlig dom och 80 dagsböter motsvarande 32 000 kronor, något som nu Hess alltså fälls för."
  • "Texten ska bedömas utifrån att den publicerades på en politisk sida och därmed var ett inlägg i en aktuell debatt, menar rätten som också skriver att debattinlägget i det aktuella exemplet uttryckt missaktning mot muslimer."
  • "Påståendet vidareförde enligt åklagaren missaktning mot en specifik grupp och hon yrkade på villkorlig dom och 80 dagsböter motsvarande 32.000 kronor, en linje som tingsrätten valde att följa."

Vad betyder missaktning inom generell ?

alltför låg värdering

Möjliga synonymer till missaktning

Relaterat till missaktning

ogillande

ovilja

ringaktning

underskattning

misshag

ohövlighet

motvilja

missaktning

ouppmärksamhet

missbruk

ont

Diskussion om ordet missaktning