gensaga

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder gensaga inom generell ?

invändning, protest, det att bli emotsagd

Relaterat till gensaga

betänklighet

ogillande

motstånd

motstånd

missbelåtenhet

rättfärdigande

motbevis

samtal

förkastelse

förnekelse

genmäle

gengäld

Diskussion om ordet gensaga