hämsko

hämskon
hämskor
hämskorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hämsko

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet hämsko på svenska?

Obestämd singular: hämsko
Bestämd singular: hämskon
Obestämd plural: hämskor
Bestämd plural: hämskorna

Hur används ordet hämsko

 • "Gruvsegmentet agerade hämsko till följd av låg efterfrågan."
 • "Han menar vidare att de omfattande skattehöjningar Fi föreslår skulle lägga sådan hämsko på ekonomin att det omöjligt skulle finnas resurser till att genomföra alla de förslag partiet har lagt :"
 • "– I grunden är det bra att det finns ett skydd för biologisk mångfald och allmänhetens tillgång till stränder, men dagens regelverk sätter en hämsko på utvecklingen i många delar av landet, säger Yngwe."
 • "– Det kan bli en hämsko för tillväxten, säger Fredrik Johansson, analyschef på Stockholms Handelskammare."
 • "Det blir en hämsko, säger Littorin."
 • "- Det viktigaste för oss är att vi får lika villkor, att det inte blir någon hämsko på oss och med 35 procent av marknaden tycker vi att vi hamnar på en bra nivå, säger Eva Fernvall som är chef för kommunikations- och varumärkesfrågor på Apoteket AB."
 • "– Bekymret är att utgiftstaket lägger en hämsko på den typ av investeringar man skulle vilja göra, säger han."
 • "Den tidigare regeln om att myndigheterna måste betala kraftverkens produktionsbortfall vid en ny tillståndsprövning har varit en hämsko på att uppdatera miljövillkoren."
 • "I paketet ingår också att se över villkoren för studiefinansiering, eftersom det kan bli en hämsko om en redan yrkesverksam ska utbilda sig vidare."
 • "– Enligt min uppfattning skulle det vara en hämsko för den här verksamheten för det blir inte samma skärpa, säger Frisk."

Ordet hämsko har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom järnväg
sport
järnväg

Vad betyder hämsko inom sport ?

broms (vanligen på vagnshjul)

Översättningar (inom sport)

Synonymer till hämsko (inom sport)

Möjliga synonymer till hämsko (inom sport)

Relaterat till hämsko (inom sport)

hinder

förbud

motstånd

motstånd

tvång

uppehåll

fängelse

inskränkning

Ordet hämsko inom järnväg

En gammal benämning på ett redskap som inrättats i avsikt att hindra en hästdragen vagns rullning utför en sluttning. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4msko

Översättningar (inom järnväg)

Engelska

Synonymer till hämsko (inom järnväg)

Möjliga synonymer till hämsko (inom järnväg)

Diskussion om ordet hämsko