interpunktion

interpunktionen
interpunktioner
interpunktionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet interpunktion på svenska?

Obestämd singular: interpunktion
Bestämd singular: interpunktionen
Obestämd plural: interpunktioner
Bestämd plural: interpunktionerna

Vad betyder interpunktion inom lingvistik ?

sådana tecken som punkt (.), kommatecken (,), parentes (()), kolon (:), semikolon (;) och tankstreck (–), vilka används för att tydliggöra vad som avses i en text genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra. http://sv.wikipedia.org/wiki/Interpunktion

Relaterat till interpunktion

grammatik

skrivning

splittring

uppehåll

inskjutning

Diskussion om ordet interpunktion