underavdelning

underavdelningen
underavdelningar
underavdelningarna
Substantiv [n]

underavdelning har undergrupp

Synonymer till underavdelning

Hur böjs ordet underavdelning på svenska?

Obestämd singular: underavdelning
Bestämd singular: underavdelningen
Obestämd plural: underavdelningar
Bestämd plural: underavdelningarna

Hur används ordet underavdelning

 • "– Det skulle göra oss till en underavdelning av Transportarbetareförbundet."
 • "Jag blir ändå nyfiken på vem som är ansvarig i slutändan för en myndighets arbete; en nyanställd nyutexaminerad utarbetad ekonom på en underavdelning eller myndighetens högsta chef?"
 • "Enligt uppgifter till SVT har de gripna personerna kopplingar till Red & White Crew, en underavdelning till Hells Angels."
 • "Gruppen är en underavdelning till Hells Angels."
 • "Enligt Peter Jonegård, tillförordnad enhetschef för MSB:s underavdelning Cert-se – som arbetar med att förebygga IT-incidenter – är det fortfarande en låg andel del som incidentrapporterar."
 • "Boken har kritiserats hårt och nu drar Pegasus, en underavdelning på det indiska förlaget B Jain Publishing Group, tillbaka den."
 • "De som attackerade misstänks tillhöra en underavdelning till mc-klubben Hells Angels."
 • "Gärningsmännen har uppträtt hotfullt och har burit kläder som visat att de varit medlemmar i Hells Angels respektive Hells Angels underavdelning Red and White Crew."
 • "Tyst teater får ung underavdelning"
 • "Det var fest på båda sidor om Mälaren i helgen, dels invigning för fullvärdiga Hells Angels i Eskilstuna och dels avsked för Bandidos underavdelning i Västerås."

Rim på underavdelning

Ordet underavdelning har 3 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom vardagligt
 • Inom botanik
anatomi
vardagligt
botanik

Vad betyder underavdelning inom anatomi ?

del av en stor|större avdelning

underavdelning har undergrupp (inom anatomi)

Möjliga synonymer till underavdelning (inom anatomi)

Ordet underavdelning inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Relaterat till underavdelning (inom vardagligt)

smådel

splittring

del

Ordet underavdelning inom botanik

En division är i äldre systematisk biologi en taxonomisk rang inom svamp- eller växtriket, som motsvarar det generella begreppet fylum. Inom djurriket motsvaras division av ordet stam. Numera används fylum i alla riken. En division (ett fylum) uppdelas i klasser. Ett exempel på en växtdivision är fröväxter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Division_(biologi)

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till underavdelning (inom botanik)

Möjliga synonymer till underavdelning (inom botanik)

Diskussion om ordet underavdelning