rote

roten
roter
rötterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • file  [ militärväsen ]

Hur böjs ordet rote på svenska?

Obestämd singular: rote
Bestämd singular: roten
Obestämd plural: roter
Bestämd plural: rötterna

Hur används ordet rote

 • "Gruppen flyger uppvisning med SAAB Safir, både enskilt och i förband som rote, tre-grupp eller fyr-grupp."
 • "Orsaken är att när planen flyger i rote, två och två, ska det andra planet låsa färdväg på det första."
 • "Flottiljchefen Thomas Stensson säger att de övade i att flyga parvis ( i rote ) och var på väg att hämta upp passagerare när olyckan inträffade."
 • "Anledningen till ett eventuellt stopp är bland annat att JAS-planen när de flyger i rote, två och två, låter ett plan låsa färdväg på det första."
 • "F 21, att genomföra överflygningar med en rote Jas 39 Gripen."
 • "Olycksrisken uppstår när planen flyger i rote, två och två."
 • "I Visby kommer dock Försvarsmakten att tillämpa mjukare regler eftersom Gripen-flygplanen kan flyga rote in och ut över havet."
 • "– De övade i att flyga rote, två som flyger tillsammans."
 • "Under uppvisningen kommer man kunna se en grupp Jas 39 Gripen i ruterformation, en rote TP 84 Hercules i kolonn, Team60 ( sex stycken SK 60 ) och helikopter 14, 15, 16 i pilformation."
 • "Polisen tror att de försökte bygga upp en bas på Lanza- rote, enligt inrikesdepartementet."

Vad betyder rote inom militärväsen ?

(mellan 1682 och 1901) del av en socken som skulle underhålla en soldat (ryttare, båtsman) med lön och torpställe (soldattorp)

Relaterat till rote

sammanhang

region

del

kombattant

Diskussion om ordet rote

 • - 2008-09-29

  by rote - utantill

rote

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet rote

 • "to learn by rote"

Vad betyder rote inom utbildning ?

to memorize by repetition without exercise of the understanding

Möjliga synonymer till rote

Diskussion om ordet rote