kår

(-)
kårar
kårarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till kår

Hur böjs ordet kår på svenska?

Obestämd singular: kår
Obestämd plural: kårar
Bestämd plural: kårarna

Hur används ordet kår

 • "Diplomatiska kåren"
 • "- Det är en kår som är lite bortglömd inom sjukvården idag, men vi är ju ungefär lika mycket undersköterskor som vi är sjuksköterskor inom intensivvården och operation."
 • "Kommunalrådet hoppas att det går att upprätthålla en fungerande kår trots nerskärningar."
 • "En tyst förarkår är ingen bra kår, utan vi vill ha en dialog."
 • "Styrkor från Borlänge, Grycksbo och Svärdsjö har förstärkt Faluns egen kår i släckningsarbetet."
 • "– Men i huvudsak handlar det om enkla saker som att de ska hjälpas åt i sin kår, att de gör saker tillsammans under dagen, som till exempel att laga mat, säger han."
 • "– Vi som kår har som yrke att upprätta lag och ordning."
 • "Det har inneburit en stor belastning på en redan ansträngd kår."
 • "Det har inneburit en stor belastning på en redan ansträngd kår."
 • "Hårt pressad kår"
 • "Trots att bara tio medlemmar återstår av Frälsningsarméns kår 156, och trots att högkvarteret i Stockholm har velat lägga ner församlingen."
 • "Tyska afrikakåren"
 • "Brandkåren"

Ordet kår har 4 betydelser

 • Inom organisation
 • Inom utbildning
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
organisation
utbildning
militärväsen
generell

Vad betyder kår inom organisation ?

organiserad grupp av personer med samma yrke, arbetsuppgift, tjänsteställning e.d.

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till kår (inom organisation)

Möjliga synonymer till kår (inom organisation)

Möjliga synonymer till kår (inom organisation)

Relaterat till kår (inom organisation)

rådsförsamling

Ordet kår inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till kår (inom utbildning)

Möjliga synonymer till kår (inom utbildning)

Relaterat till kår (inom utbildning)

hopsamling

förening

Ordet kår inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till kår (inom militärväsen)

 • trupp [ militärväsen ]

Relaterat till kår (inom militärväsen)

kombattant

Ordet kår inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till kår (inom generell)

Möjliga synonymer till kår (inom generell)

Diskussion om ordet kår