grupp

gruppen

grupper

grupperna

Substantiv
En grupp är en samling av personer eller saker.

Synonymer