flygel

flygeln
flyglar
flyglarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till flygel

Hur böjs ordet flygel på svenska?

Obestämd singular: flygel
Bestämd singular: flygeln
Obestämd plural: flyglar
Bestämd plural: flyglarna

Hur används ordet flygel

 • "Nu har texten blivit tonsatt av Malmökompositören Benjamin Staern och under festivalen Classic Carlskrona framförs stycket av Patrik Jablonski på flygel och Hanna-Maria Strand på sång."
 • "Alice Tegnérs gamla flygel har skänks till Karlshamns museum."
 • "Alice Tegnérs flygel har kommit hem"
 • "Idag var det en stor ” mottagningsceremoni ” för Alice Tegnérs flygel på skolan."
 • "För en tid sedan fick Karlshamns Museum ett erbjudande om en donation av en flygel som ägts av Alice Tegnér."
 • "– Idag fick jag vetat att Alice Tegnér hade önskat sig en finare flygel, men att hennes man tyckte att denna dög åt henne."
 • "Nu är den nystämd av en lokal pianostämmare som anser att det är en mycket bra flygel, säger Bengt Norman."
 • "Kommunen har också letat efter mark där både detaljplan och byggrätt redan finns så att det snabbt ska gå att bygga nytt och till exempel skulle det kunna byggas en flygel på Espedalsskolan som skulle skapa fyra förskoleavdalningar."
 • "Kommunens plan är att ha kvinnorna och männen avskilda i varsin flygel av byggnaden."
 • "Det är inte vilken flygel som helst som tagit plats i Mörrums nyrenoverade kyrka."

Ordet flygel har 4 betydelser

 • Inom byggnadskonst
 • Inom militärväsen
 • Inom musikinstrument
 • Inom politik
byggnadskonst
militärväsen
musikinstrument
politik

Vad betyder flygel inom byggnadskonst ?

ett slags piano med liggande strängar och mekanik

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

Synonymer till flygel (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till flygel (inom byggnadskonst)

Relaterat till flygel (inom byggnadskonst)

arkitektur

Ordet flygel inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska
 • flank  [ militärväsen ]

Synonymer till flygel (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till flygel (inom militärväsen)

Ordet flygel inom musikinstrument

Översättningar (inom musikinstrument)

Engelska

Synonymer till flygel (inom musikinstrument)

Möjliga synonymer till flygel (inom musikinstrument)

Ordet flygel inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska
 • wing  [ politik ]

Synonymer till flygel (inom politik)

Möjliga synonymer till flygel (inom politik)

Diskussion om ordet flygel