passage

passagen
passager
passagerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till passage

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet passage på svenska?

Obestämd singular: passage
Bestämd singular: passagen
Obestämd plural: passager
Bestämd plural: passagerna

Rim på passage

Ordet passage har 2 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom gruvdrift
arkitektur
gruvdrift

Vad betyder passage inom arkitektur ?

det att passera något, vanligen viss gräns (även abstrakt)

Synonymer till passage (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till passage (inom arkitektur)

Relaterat till passage (inom arkitektur)

arkitektur

Ordet passage inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Engelska

Synonymer till passage (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till passage (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet passage

passage

passages
Substantiv

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till passage (inom gruvdrift)

Hur används ordet passage

 • "the outward passage took 10 days"
 • "the nasal passages"
 • "the passage of air from the lungs"

Ordet passage har 11 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom trafik
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom film
 • Inom sjöfart
 • Inom musik
 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
 • Inom medicin
teknik
trafik
musik
generell
sport
film
sjöfart
musik
medicin
vardagligt
medicin

Vad betyder passage inom teknik ?

a journey usually by ship

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till passage (inom teknik)

Möjliga synonymer till passage (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet passage inom trafik

a path or channel through or along which someone or something may pass

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Synonymer till passage (inom trafik)

Möjliga synonymer till passage (inom trafik)

Ordet passage inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till passage (inom musik)

Möjliga synonymer till passage (inom musik)

Ordet passage inom generell

a path or channel or duct through or along which something may pass

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Ordet passage inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till passage (inom sport)

Möjliga synonymer till passage (inom sport)

Ordet passage inom film

the act of passing from one stage to the next

Översättningar (inom film)

Synonymer till passage (inom film)

Möjliga synonymer till passage (inom film)

Ordet passage inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till passage (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till passage (inom sjöfart)

Ordet passage inom musik

a short section of a musical composition

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till passage (inom musik)

Möjliga synonymer till passage (inom musik)

Ordet passage inom medicin

a bodily process of passing from one place or stage to another

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till passage (inom medicin)

Möjliga synonymer till passage (inom medicin)

Ordet passage inom vardagligt

the act of passing something to another person

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till passage (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till passage (inom vardagligt)

Ordet passage inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till passage (inom medicin)

Möjliga synonymer till passage (inom medicin)

Diskussion om ordet passage