traverse

traverses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till traverse

Ordet traverse har 4 betydelser

  • Inom järnväg
  • Inom byggnadskonst
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
järnväg
byggnadskonst
sjöfart
generell

Ordet traverse inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Ordet traverse inom byggnadskonst

Synonymer till traverse (inom byggnadskonst)

Ordet traverse inom sjöfart

Synonymer till traverse (inom sjöfart)

Ordet traverse inom generell

Synonymer till traverse (inom generell)

Diskussion om ordet traverse

traverse

traverse
traversed
traversed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till traverse (inom generell)

Hur används ordet traverse

  • "Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres"

Ordet traverse har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom musik
  • Inom botanik
  • Inom generell
sport
musik
botanik
generell

Ordet traverse inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till traverse (inom sport)

Möjliga synonymer till traverse (inom sport)

Ordet traverse inom musik

travel across or pass over

Synonymer till traverse (inom musik)

Möjliga synonymer till traverse (inom musik)

Ordet traverse inom botanik

Synonymer till traverse (inom botanik)

Möjliga synonymer till traverse (inom botanik)

Ordet traverse inom generell

deny formally (an allegation of fact by the opposing party) in a legal suit

Diskussion om ordet traverse