rail

rails
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till rail

Hur används ordet rail

 • "he traveled by rail" or "he was concerned with rail safety"
 • "slaty-breasted rail"

Ordet rail har 8 betydelser

 • Inom järnväg
 • Inom sjöfart
 • Inom sport
 • Inom byggnadskonst
 • Inom matematik
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom religion
 • Inom generell
järnväg
sjöfart
sport
byggnadskonst
matematik
trädgårdskonst
religion
generell

Vad betyder rail inom järnväg ?

short for railway

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till rail (inom järnväg)

Möjliga synonymer till rail (inom järnväg)

Ordet rail inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till rail (inom sjöfart)

Ordet rail inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet rail inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till rail (inom byggnadskonst)

Ordet rail inom matematik

a horizontal bar (usually of wood)

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till rail (inom matematik)

 • bar [ sport ]

Möjliga synonymer till rail (inom matematik)

Ordet rail inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska
 • staket  [ trädgårdskonst ]

Möjliga synonymer till rail (inom trädgårdskonst)

Ordet rail inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet rail inom generell

any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings and very long toes for running on soft mud

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till rail (inom generell)

Diskussion om ordet rail

rail

rail
railed
railed
Verb

Synonymer till rail (inom generell)

Hur används ordet rail

 • "She railed against the bad social policies"

Ordet rail har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom media
 • Inom sport och fritid
 • Inom järnväg
generell
media
sport och fritid
järnväg

Vad betyder rail inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rail (inom generell)

Uttryck till rail (inom generell)

Möjliga synonymer till rail (inom generell)

Ordet rail inom media

complain bitterly

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till rail (inom media)

Ordet rail inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till rail (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till rail (inom sport och fritid)

Ordet rail inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Diskussion om ordet rail