lambast

lambast
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet lambast har 3 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom handel
  • Inom utbildning
litteratur
handel
utbildning

Ordet lambast inom litteratur

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till lambast

Ordet lambast inom handel

Synonymer till lambast

Möjliga synonymer till lambast

Ordet lambast inom utbildning

Synonymer till lambast

Möjliga synonymer till lambast