welt

welts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till welt

Ordet welt har 3 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
arkitektur
sjöfart
generell

Ordet welt inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Möjliga synonymer till welt (inom arkitektur)

Ordet welt inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till welt (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till welt (inom sjöfart)

Ordet welt inom generell

a raised or strengthened seam

Diskussion om ordet welt

  • - 2009-04-22

    tyska

welt

welt
welted
welted
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till welt (inom generell)

Ordet welt har 4 betydelser

  • Inom textil
  • Inom allmänt
  • Inom politik
  • Inom generell
textil
allmänt
politik
generell

Ordet welt inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Möjliga synonymer till welt (inom textil)

Ordet welt inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Ordet welt inom politik

Synonymer till welt (inom politik)

Möjliga synonymer till welt (inom politik)

Ordet welt inom generell

put a welt on; of garments or shoes

Diskussion om ordet welt