marge

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet marge har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom mat
  • Inom generell
kläder
mat
generell

Ordet marge inom kläder

Översättningar

Möjliga synonymer till marge

Ordet marge inom mat

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till marge

Ordet marge inom generell

Synonymer till marge