marge

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till marge

Ordet marge har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom mat
  • Inom generell
kläder
mat
generell

Ordet marge inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till marge (inom kläder)

Ordet marge inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till marge (inom mat)

Ordet marge inom generell

Synonymer till marge (inom generell)

Diskussion om ordet marge